Toiminta

Partioon voi liittyä koska vaan. Sahalahden Sinisusissa toimintaa on ekaluokkalaisista lähtien. Partiossa ei ole yläikärajaa. Toimintaan pääset mukaan syksyllä koulujen alkaessa, ilmoittelemme Wilmassa alkupamauksesta ja ilmoittautumisesta. Kesken vuotta voit kysellä mukaan tulosta lippukunnanjohtajalta (yhteystiedot johtajiston sivulla).

Sudenpennut (7-9 v)

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä on yhteensä 35. Jäljet koostuvat neljästä pakollisesta aktiviteetista eli askeleesta ja vähintään kahdesta vapaavalintaisesta askeleesta.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat (10-12v)

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojat (12-15v)

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.
Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Jatkotarppojen avulla tarpojaohjelma voi jatkua kolmannenkin vuoden.

Tarppojen teemat ovat

* Leiri
* Luovuus
* Selviytyminen
* Yhteiskunta

Samoajat (15-17v)

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajaohjelma kestää kolme vuotta. Se koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia, osa vapaavalintaisia. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Lisätietoja Tarpoja-ja Samoajaluotsilta:
Virpi Mäenanttila

Vaeltajat (18-22v)

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Tällä hetkellä Sahalahden Sinisusilla ei ole vaeltajatoimintaa, koska nuoria aikuisia on liian vähän.
Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä lippukuntamme johtajaan ja tehdään Sahalahden Sinisusillekin oma vaeltaja vartio.

Aikuiset (22+v)

Aikuisille riittä partiossa monenlaista puuhaa viikoittaisesta toimintaryhmien ohjaamisesta projektiluonteisiin tehtäviin omien mielenkiinnon kohteiden ja aikataulujen mukaan. Sahalahden Sinisudet kaipaa uusia aikuisia toimintaansa mukaan. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä lippukunnanjohtajaan.

Advertisement